Marynarka ociąga się z odtajnieniem 24 nagrań UFO – narusza prawo FOIA?

Ustawa o wolności informacji (FOIA) jest prawem federalnym, zgodnie z którym każdy obywatel może uzyskać żądane dokumenty od rządu. FOIA obowiązuje między innymi agencje federalne, korporacje podległe rządowi i inne grupy władzy wykonawczej rządu federalnego.

Wyjątki dotyczą wyłącznie:

(a) planów i operacji wojskowych oraz systemów uzbrojenia

(b) informacji odnośnie rządów innych krajów

(c) działań wywiadowczych, źródeł lub metod wywiadowczych, a także kryptologii

(d) stosunków zagranicznych lub działalności zagranicznej Stanów Zjednoczonych, w tym źródeł poufnych;

(e) kwestii naukowych, technologicznych lub ekonomicznych związanych z bezpieczeństwem narodowym;

(f) programów rządu Stanów Zjednoczonych dotyczących zabezpieczenia materiałów lub obiektów jądrowych;

(g) słabych punktów lub możliwości systemów, instalacji, infrastruktury, projektów, planów lub usług ochrony związanych z bezpieczeństwem narodowym

(h) rozwoju, produkcji lub użycia broni masowego rażenia.

FOIA, a udostępnianie danych w rzeczywistości

Prośbę o udostępnienie nagrań UAP z okresu od czerwca do grudnia 2019 roku wysłał użytkownik Twittera MarikvR, który deklaruje, że jest byłym członkiem rządu federalnego.

Podanie wysłał w nawiązaniu do raportów udostępnionych w witrynie SecNav FOIA Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.

„Range Fouler Debrief Form”

Upublicznienie wspomnianych raportów zawdzięczamy innemu użytkownikowi Twittera, @randomisas, którego konto aktualnie nie jest aktywne. Jego podanie o udostępnienie tych danych miało brzmieć następująco:

W amerykańskich mediach szeroko komentowano, że Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych wprowadziła nowe wytyczne/procedury dla swojego personelu, aby zgłaszać obserwacje/spotkania z niezidentyfikowanymi zjawiskami powietrznymi UAP/UFO.

Chciałbym prosić o udostępnienie zgłoszeń wszystkich spotkań/obserwacji UAP/UFO personelu Marynarki Wojennej, które dotyczyły okresu od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., korzystając z tych nowych procedur.

Wniosek złożony 15 sierpnia 2021 r. został odrzucony 5 października tego samego roku. Odwołanie złożono tego samego dnia, dzięki czemu wniosek został przyjęty 6 stycznia 2021 r.

Końcowym rezultatem wniosku FOIA było łącznie 27 stron mocno zredagowanych dokumentów, które obecnie możemy prześledzić na stronie SecNav FOIA pod identyfikacją „Range Fouler Debrief Form”.

W 19 zeznaniach z incydentów powtarzają się takie sformułowania jak: „nigdy nie widziałem czegoś takiego” i „obiekt nie posiadał cech podobnych do czegokolwiek, co widziałem”. Z kolei strona 17 odnosi się do nagrania UAP.

Kiedy czyta się te udostępnione raporty trudno nie odnieść frustrującego wrażenia, że ktokolwiek wymazywał poszczególne słowa, robił to zupełnie bez wyraźnego powodu.

Wniosek FOIA o udostępnienie nagrań UAP

Wniosek FOIA użytkownika MarikvR odnosił się do wszystkich nagrań dotyczących zestawu raportów:

Chciałbym uzyskać wszystkie ekspozycyjne nagrania, które dotyczą 19 raportów opublikowanych jako Range Fouler Debrief Form.

W piśmie z 10 marca 2022 r. Departament Marynarki odpowiedział:

„W celu procedowania wniosku FOIA biuro skontaktowało się z zastępcą Dowódcy Naval Information Warfare, by przeprowadzić poszukiwanie zapisów, odpowiadających zapytaniu. Proszę zauważyć, że Marynarka Wojenna publikowała wcześniej ekspozycyjne nagrania zatytułowane „FLIR”, „GOFAST” i „GIMBAL”. Były to nagrania tajne, a warunkiem ich odtajnienia było usunięcie metadanych (…) Analogicznie, wierzę, że żądane nagrania ekspozycyjne dotyczące 19 raportów określonych wyżej, są odpowiednie do publikacji pod warunkiem, że metadane zostaną z nich usunięte.

OPNAV N2/N6 zidentyfikowało 24 filmy nawiązujące do żądania. Nagrania pozostają tajne i zwolnione z ujawnienia w całości zgodnie z art. 5 U.S.C. § (b) (1), który chroni informacje związane z bezpieczeństwem narodowym, dotyczące obronności lub polityki zagranicznej i w związku z tym zostały utajnione zgodnie z z wymogami merytorycznymi i proceduralnymi Rozkazu Wykonawczego 13526.”

Odwołanie od decyzji odmownej

W odwołaniu do decyzji odmownej autor wniosku pisze, że jego zdaniem „całkowite odrzucenie wniosku o opublikowanie 24 nagrań zidentyfikowanych według wytycznych z wniosku FOIA jest bezpodstawne i prawdopodobnie odbywa się z naruszeniem Rozkazu Wykonawczego 13526.”

Departament Marynarki odpowiedział na odwołanie 2 czerwca bieżącego roku uzając apelację i przyznając, że: „Na mocy FOIA rozsądnie wyodrębiona część rekordów powinna zostać dostarczona każdej osobie, która tego żąda (…).”

Jednocześnie przyznaje, że „Po otrzymaniu apelacji biuro kontaktowało się z IDA [Institute for Defense Analyses] i OPNAV N2/N6 wielokrotnie w sprawie tajności rekordów. N2/N6 niedawno zgłosiło, że opóźnienia w ich działaniu były spowodowane brakami kadrowymi, które pozostają poza ich kontrolą oraz, że ich odpowiedź była gotowa już w momencie Wysłuchania w Kongresie dotyczącego UAP, które miało miejsce w maju tego roku. Jakkolwiek, do dnia dzisiejszego biuro nie otrzymało żadnych danych od IDA. Żeby odnieść się do apelacji biuro potrzebuje dodatkowych informacji z IDA, włącznie z informacjami dotyczącymi wstrzymania [przekazu danych] (…)”.

Innymi słowy Departament Marynarki Wojennej nie może podjąć dalszych dezycji bez ruchu ze strony IDA. W tym samym piśmie Departament informuje, że Instytut został zobowiązany do ponownego przeglądu tej sprawy w przeciągu 20 dni roboczych od daty nadania pisma, tj 2 lipca 2022 roku.

24 filmy z incydentów UFO

Wnioskodawca FOIA, którego my znamy jedynie pod nazwą MarikvR, uważa, że dokumenty wskazują na wewnętrzną walkę rządu USA w kwestii przejrzystości danych dotyczących UAP.

Ostatecznie, zgodnie z ustawą i precedensem prawnym, Marynarka Wojenna powinna odnieść się do możliwości udostępnienia choć części danych, dotyczących wspomnianych incydentów, do dnia 1 lipca 2022 roku.

Kwestie bezpieczeństwa są całkowicie zrozumiałe. Zauważmy jednak, że mówimy o jednym i tym samym zjawisku od ponad 70 lat. Świadczy o tym ogromna ilość zbieżnych informacji. Jeżeli Marynarka Wojenna miałaby być w stanie zidentyfikować którykolwiek z obiektów, prawdopodobnie już by to zrobiła.

Tymczasem DoD (Departament Obrony Stanów Zjednoczonych) wielokrotnie przyznawał, że nie posiada żadnego wyjaśnienia. Jeżeli go nie posiada – dlaczego nie udostępnia danych do otwartej analizy? Być może wystarczy udostępnić je podmiotom, które – dla odmiany – są kompetentne?

Czytaj więcej: Pilot Marynarki, który nagrał Tic-Tac UFO – pierwszy raz przed kamerą

Dlaczego Marynarka się ociąga?

Przyczyna zdaje się tkwić głębiej. Jesteśmy przekonani, że wraz z incydentami UFO na światło dzienne wyszłoby wiele niewygodnych dla Marynarki informacji – dekady zaniedbań, dezinformacji, zastraszania, a być może nawet powodowanie zagrożenia dla całej ziemskiej cywilizacji.

Incydenty UFO nie są charakterystyczne wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych. UAP są badane w Indiach, w Brazylii, we Włoszech, we Francji, w Ukrainie czy w Japonii.

Nigdzie indziej nie zdarzały się domniemane katastrofy UFO, nie mówiło się o tajnych bazach, mających dysponować statkami pozaziemskimi czy nawet ciałami obcych, ani przypadkach zastraszania uczestników incydentów.

Tymczasem jedno z wielu Przesłuchań Obywatelskich w Kongresie objęło zeznania Stevena M. Greera, który twierdzi, że USA dysponuje bronią do zestrzeliwania UFO. Co więcej, niejednokrotnie jej użyto i to bez autoryzacji Kongresu, ani Prezydenta. Jakkolwiek abstrakcyjnie brzmią słowa Greera, być może warto je rozważyć.

Gra się toczy. Pierwotna decyzja odmowna w sprawie ujawnienia 24 nagrań UFO została odwołana, a oficjalna apelacja została uwzględniona. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.

Koniecznie przeczytaj: UAP – co to jest? Analiza fundamentalna