Kim jest David Grusch? Odtajnienie UFO jeszcze nigdy nie było tak blisko

Historia Boba Lazara wzbudzała – i wzbudza nadal – wiele emocji. Jej głównym problemem jest jednak bardzo łatwo podważalna wiarygodność. Tym razem mamy do czynienia z podobnymi zeznaniami, ale od byłego funkcjonariusza wywiadu.

David Grusch, który kierował analizą niewyjaśnionych zjawisk anomalnych (UAP) w Departamencie Obrony twierdzi, że Stany Zjednoczone posiadają statki pozaziemskiego pochodzenia. Informacje o tych obiektach są nielegalnie ukrywane przed Kongresem – mówi w wywiadzie dla Debrief.

Tym razem sprawa jest głośna. Grusch – nazywany teraz w mediach demaskatorem – posiada obszerne informacje niejawne na temat ściśle tajnych programów, które dysponują nienaruszonymi i częściowo nienaruszonymi statkami pochodzenia innego niż ludzkie.

Grusch posiada też dowody na to, że informacje zostały nielegalnie utajnione przed Kongresem. Osobiście powiadomił o sprawie Kongres i Generalnego Inspektora Społeczności Wywiadowczej.

Weteran spotkał się z nielegalnymi represjami, nie tylko w trakcie swojego śledztwa, ale także tuż po tym, jak zaczął udzielać wywiadów. Szczegóły tych represji pozostają na ten moment ukryte w celu ochrony integralności toczącego się (w wyniku złożonej skargi) dochodzenia.

Dlaczego David Grusch jest nadzieją na odtajnienie UFO?

36-letni David Charles Grusch jest odznaczonym byłym oficerem bojowym w Afganistanie, weteranem Narodowej Agencji Wywiadu Geoprzestrzennego (NGA) i Narodowego Biura Rozpoznania (NRO).

W latach 2019-2021 pełnił funkcję przedstawiciela NRO w Zespole Zadaniowym ds. Niezidentyfikowanych Zjawisk Powietrznych (UAP Task Force). Od końca 2021 r. do połowy 2022 r. był współprowadzącym NGA ds. analiz UAP i jego przedstawicielem w grupie zadaniowej.

Według raportu NRO Performance Report z 2021 r., Grusch był strategiem wywiadu z wieloma obowiązkami, który „analizował raporty o niezidentyfikowanych zjawiskach powietrznych”. Został oceniony przez zastępcę dyrektora Centrum Operacyjnego Biura Wywiadu jako „doświadczony oficer sztabowy i strateg”.

W Politico David Grusch powiedział, że rząd, jego sojusznicy i kontrahenci z branży obronnej od dziesięcioleci odzyskują częściowe fragmenty, ale i nienaruszone statki.

Analizy wykazały, że ​​odzyskane obiekty są „pochodzenia egzotycznego (inteligencji pozaludzkiej, pochodzenia pozaziemskiego lub nieznanego) w oparciu o morfologię pojazdu, badania materiałoznawcze oraz fakt posiadania unikalnych układów atomowych i sygnatur radiologicznych.”

Jonathan Gray, obecny urzędnik wywiadu USA w National Air and Space Intelligence Center (Nasic), potwierdza istnienie „egzotycznych materiałów”, dodając: „Fenomen inteligencji pozaludzkiej jest prawdziwy. Nie jesteśmy sami”.

Znaleziska tego rodzaju nie ograniczają się do Stanów Zjednoczonych. Jest to zjawisko globalne, a jednak globalne rozwiązanie wciąż nam umyka”. – mówi Gray.

Nick Pope, którego znamy m.in. z przesłuchań odnośnie wydarzeń w lesie Rendlesham, spędził wczesne lata 90. na badaniu UFO dla brytyjskiego Ministerstwa Obrony (MON). Określa on relacje Gruscha i Greya na temat obcych materiałów jako „bardzo znaczące”.

W The Guardian czytamy jego wypowiedź: „Inną kwestią są historie na blogach konspiracyjnych, ale prawdziwie wtajemniczeni, którzy się ujawniają, przenoszą je na wyższy poziom”.

„Kiedy ci ludzie składają formalne skargi, robią to, rozumiejąc, że jeśli świadomie złożyli fałszywe oświadczenie, podlegają dość wysokiej grzywnie i / lub karze więzienia.” – dodaje Pope.

Grusch jest reprezentowany przez Charlesa McCullougha III – prawnika, który był Generalnym Inspektorem Społeczności Wywiadowczej (ICIG). Zgodnie z protokołami, przekazał do Biura Obrony ds. Wstępnej Publikacji i Przeglądu Bezpieczeństwa w Departamencie Obrony informacje, które zamierzał ujawnić w mediach.

Wszystkie jego zarejestrowane oświadczenia zostały „dopuszczone do otwartej publikacji” w dniach 4 i 6 kwietnia 2023 r.

zeznania Davida Gruscha zmotywują Kongres do odtajnienia UFO

Czy zeznania Gruscha zmotywują Kongres do odtajnienia UFO?

Zeznania Gruscha, jak i innych niepublicznych świadków, wiążą się z rosnącą determinacją części rządu, żeby rozwikłać tą ogromną zagadkę, mającą poważne implikacje dla bezpieczeństwa narodowego i sięgającą daleko za czasy II wojny światowej.

Przez dziesięciolecia Siły Powietrzne prowadziły szerokie kampanie dezinformacyjne, mające na celu zdyskredytowanie wszelkich zgłaszanych obserwacji niezidentyfikowanych obiektów. Rozkazy wydane po publikacji Raportu Pentagonu miały pomóc zakończyć ten proceder.

Dwa publiczne przesłuchania w Kongresie i wiele tajnych odpraw uważane były za kolejny dobry znak na drodze do odtajnienia UFO. Wszystko wskazuje jednak na to, że Kongres jest daleki od dotarcia do klarownych odpowiedzi.

Czy sytuacja zmieni się na najbliższym przesłuchaniu, które zostało zaplanowane w związku z zeznaniami Gruscha? Czy rzeczywiście będzie to wydarzenie historyczne? Przekonamy się już 26 lipca.

Programy UFO nielegalnie ukrywane od dziesięcioleci

Christopher Mellon spędził prawie dwadzieścia lat we Wspólnocie Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych. Pełnił funkcję Zastępcy Asystenta Sekretarza Obrony ds. Wywiadu i pracował z Kongresem nad UAP (niezidentyfikowanymi zjawiskami powietrznymi).

„Wielu obecnych i byłych urzędników, którzy zajmowali wysokie pozycje, podzieliło się ze mną szczegółowymi informacjami dotyczącymi tego rzekomego programu, w tym wglądem w historię, dokumenty regulujące oraz miejsce, w którym rzekomo porzucono i odzyskano statek” – mówi Mellon.

„Jednakże przekazanie tych potencjalnie wybuchowych informacji we właściwe ręce w celu zatwierdzenia jest delikatną sprawą. Jest to utrudnione przez fakt, że słusznie lub nie, wiele potencjalnych źródeł nie ufa kierownictwu All-Domain Anomaly Resolution Office ustanowionemu przez Kongres”.

W swoim oświadczeniu, zatwierdzonym do publikacji przez Pentagon w kwietniu, Grusch informował, że „stare programy” UFO były od dawna ukrywane w wielu konwencjonalnych tajnych programach bez odpowiedniego raportowania różnym organom nadzoru”.

David Grusch nie wahał się jednak donieść Kongresowi o istnieniu trwającej od dziesięcioleci „publicznie nieznanej zimnej wojny o odzyskany i eksploatowany materiał fizyczny”.

Według niego rywalizacja z równorzędnymi przeciwnikami ma miejsce na przestrzeni wielu lat. Nie tylko Stany Zjednoczone dążą do tego, żeby identyfikować awarie i lądowania UAP, odzyskiwać materiał do eksploatacji i móc uzyskiwać przewagę w obronie narodowej.

Do czego prowadzi śledztwo Davida Gruscha

Do czego prowadzi śledztwo funkcjonariusza wywiadu?

Dochodzenie Gruscha koncentrowało się na obszernych wywiadach z wysokimi funkcjonariuszami wywiadu. Niektórzy z nich są bezpośrednio zaangażowani w program. Operacja miała być nielegalnie chroniona przed odpowiednim nadzorem Kongresu, a sam Grusch mówi, że był nękany z powodu prowadzonego śledztwa.

Charles McCullough III, prawnik Gruscha, w maju 2022 r., złożył oświadczenie o pilnych obawach. Skarga na represje w imieniu Gruscha do ICIG w sprawie szczegółowych informacji, które Grusch zbierał od 2019 roku, pracując dla grupy zadaniowej UAP, mówi także o tym, że informacje niejawne związane z UAP zostały wstrzymane i/lub ukryte przed Kongresem przez „elementy” społeczności wywiadowczej, które „celowo udaremniają legalny nadzór Kongresu nad UAP„.

Dochodzenie w sprawie odwetu na demaskatorze – jak teraz nazywają go media – rozpoczęło komunikację z komisjami wywiadowczymi Kongresu na prywatnych sesjach, za zamkniętymi drzwiami. Niektórych informacji, które Grusch pozyskał w swoim śledztwie, nie można było przedstawić wszystkim członkom Kongresu, ponieważ nie posiadają oni odpowiednich uprawnień i zezwoleń śledczych.

Grusch mówi również, że operacje odzyskiwania statków mają miejsce na różnych poziomach i że zna konkretne osoby, które były i są w nie zaangażowane.

„Osoby biorące udział w tych programach UAP zwróciły się do mnie w formie oficjalnej i ujawniły swoje obawy dotyczące wielu wykroczeń, takich jak nielegalne zawieranie umów przeciwko federalnym przepisom dotyczącym przejęć oraz ukrywanie informacji w kwalifikowanej bazie przemysłowej i środowisku akademickim.”

Chociaż lokalizacje, nazwy programów i inne szczegółowe dane pozostają tajne, Generalny Inspektor i personel komitetu wywiadu otrzymali niezbędne szczegóły.

Grusch zrezygnował ze swojej funkcji 7 kwietnia 2023 r., żeby – jak powiedział – podnosić świadomość społeczną i zwiększyć poczucie odpowiedzialności rządu. Pozostaje dobrze wspierany w kręgach wywiadowczych, a liczne źródła ręczą za jego wiarygodność.

„Jego twierdzenie dotyczące istnienia ziemskiego wyścigu zbrojeń, który miał miejsce w ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat, skupiającego się na technologiach inżynierii wstecznej nieznanego pochodzenia, jest zasadniczo poprawne, podobnie jak niepodważalna świadomość, że przynajmniej niektóre z tych technologii nieznanego pochodzenia wywodzą się z pozaludzkiej inteligencji” – mówi Karl Nell, emerytowany pułkownik armii, który pracował z Gruschem w grupie zadaniowej UAP.

Wydarzenia zbiegają się w czasie z pierwszym publicznym spotkaniem 16-osobowego panelu NASA, który powstał w ubiegłym roku, by badać obserwacje UFO. Zespół twierdzi, że „piętno związane ze zgłaszaniem obserwacji UFO – jak również nękanie ludzi, którzy pracują nad ich badaniem – może utrudniać wysiłki mające na celu ustalenie pochodzenia obiektów.” – czytamy w The Guardian. Raport końcowy zespołu ma pojawić się końcem roku.

W najbliższą niedzielę o 20:00 czasu środkowoeuropejskiego w NewsNation zostanie wyemitowany siedmiogodzinny wywiad Rossa Coultharta z „demaskatorem”. Do tej pory można zapoznać się z urywkami materiału.

W międzyczasie sporo emocji wzbudza incydent w Las Vegas, który – zdaniem zwolenników ujawnienia UFO – niepotrzebnie odwraca uwagę od znacznie bardziej wiarygodnego wątku Gruscha.

Update 28.07.23: Materiał biologiczny obcych w posiadaniu rządu – przesłuchanie Gruscha w Kongresie