Dyskusje o UFO w najstarszym niemieckim towarzystwie lotniczym

W ubiegłym tygodniu odbyły się warsztaty poświęcone poszukiwaniu inteligentnego życia pozaziemskiego, organizowane z ramienia Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, które jest drugim najstarszym na świecie towarzystwem techniczno – naukowym w branży lotniczej. Czy to oznaka większych zmian w europejskim podejściu do UAP?

Większych nie. Jak słusznie zauważa jeden z prelegentów w swoim artykule dla Air Space Mag, w Europie od dawna działa GEIPAN. Włosi także mają obszerne archiwum zjawisk UFO. Jednak każde wydarzenie z udziałem naukowców i specjalistów jest okazją do konfrontacji nowych pomysłów i projektów, w tym także technologicznych, które mogą poszerzyć naszą świadomość o kosmosie.

Sprawdź: GEIPAN – Francuzi też badają UFO

Panel warsztatowy „Extraterrestrial”

Wśród głównych celów panelu warsztatowego „Extraterrestrial” (dosł. pozaziemskie) znalazło się:

  • promowanie interdyscyplinarnej współpracy na rzecz eksploracji kosmosu
  • rozwój nowych i innowacyjnych technologii eksploracji kosmosu
  • omówienie społecznych aspektów pozaziemskich cywilizacji inteligentnych
  • zdobywanie nowej wiedzy o kosmosie i poszukiwaniu pozaziemskich cywilizacji inteligentnych

Wiedza o naszym Układzie Słonecznym i całym wszechświecie ogromnie wzrosła w ostatnich latach. Dzięki teleskopom kosmicznym, sondom i łazikom planetarnym liczba nowo odkrytych planet pozasłonecznych rośnie niemal codziennie. Podobnie jak odsetek planet w przyjaznych dla życia obszarach wokół gwiazd. Coraz częściej określane są również alternatywne warunki, w jakich może istnieć życie. (…) Woda, jako najważniejsza podstawa życia jakie znamy, znajduje się obecnie na znacznie większej liczbie ciał w naszym Układzie Słonecznym, niż wcześniej zakładano.

DGLR otwarcie przyznaje, że zauważa zaciekawienie tematyką nauk pozaziemskich w szkołach i na uniwersytetach. Co więcej uważa, że perspektywa istnienia innych niż ziemska cywilizacji inteligentnych ma niezwykle motywujący wpływ. Wydarzenia takie jak ten panel dyskusyjny w istocie mogą inspirować młodych astronautów i konstruktorów. A na pewno będą ku temu dobrą zachętą.

Sprawdź również: UFO na Ukrainie – badane od 17 lat

Najciekawsze wnioski z panelu

Drugi z prelegentów, Dr. Massimo Teodorani, niezależny badacz i wykładowca naukowy, omawiał metodologie rozróżniania zjawisk naturalnych i obiektów sztucznych. Zauważył, że liczba zgłaszanych obserwacji zazwyczaj koreluje w przybliżeniu z wielkością populacji, jednak niektóre wartości odstają od normy. Lokalizacje, będące najczęstszymi miejscami występowania UAP to coś, co jego zdaniem powinno zostać zbadane w pierwszej kolejności.

Teodorani nie odniósł się do korelacji obserwacji UFO z anomaliami magnetycznymi, ale jeden z uczestników warsztatów odnotował, że obserwacje UAP są zbieżne z liniami uskoków tektonicznych. To z kolei może sugerować, że za niektóre obserwacje może być odpowiedzialna piezoelektryczność. Także ostatni z gości, prof. dr Ing Hakan Kayal, podkreślał, że najpierw musimy w pełni zrozumieć znane nam zjawiska i obiekty, by poprawnie badać UAP.

Sam Profesor Kayal jest w trakcie opracowywania systemu czujników, które mogłyby redukować fałszywie pozytywne detekcje UAP. Dotychczas większość detekcji okazywała się być ptakami lub owadami. Jednak już na ten moment profesorowi udało się zredukować odsetek fałszywych trafień o 95 procent.

Uczestnicy warsztatów zgodzili się, że UAP należy badać z większą otwartością i bez piętna. Według Kayala niski, ale znaczący odsetek obserwacji, które pozostają niewyjaśnione (4% według GEIPAN), może wynikać z tajnych osiągnięć technologicznych, nieznanych zjawisk naturalnych lub obecności inteligencji pozaziemskiej. Każde z wyjaśnień byłoby równie ekscytujące i warte poznania

„Jestem przekonany, że nauka w końcu odniesie sukces w dostarczaniu odpowiedzi, zwłaszcza, że ​​technologia wykrywania się poprawia.” Pozostaje nam żywić podobną nadzieję, co profesor Dirk Schulze-Makuch.

Czytaj także: Projekt Galileo – nowe podejście nauki wobec obcych cywilizacji