GEIPAN – Francuzi też badają UFO

Stany Zjednoczone nie są jedynym krajem, który posiada osobną grupę zadaniową do badań nad UFO. Za odpowiednik amerykańskiego UAP Task Force można uznać francuską grupę badawaczą GEIPAN. To jednostka podlegająca bezpośrednio francuskiej Agencji Kosmicznej (CNES). Niezidentyfikowane Zjawiska Powietrzne (UAP), ich klasyfikacja i analiza należą do głównych obszarów działań jednostki.

Sprawdź: UAP Task Force – co to jest?

GEIPAN ma dostęp do takich danych jak wojskowe tory lotów, jest w bezpośrednim kontakcie z francuskimi siłami powietrznymi i kontrolą ruchu lotniczego. Grupa przeanalizowała 8000 incydentów w ciągu ostatnich 40 lat. Statystyki Geipan sugerują, że niecałe 4% incydentów pozostaje niewyjaśnione po zakończeniu dochodzenia.

Niezidentyfikowane Zjawiska Powietrzne - UAP we Francji
Foto: Tom Fisk

Brak dowodu nie jest dowodem

W oświadczeniach misji znajdujemy odpowiedź na jedno z najbardziej kluczowych pytań. „GEIPAN nie znalazła żadnego dowodu na obecność obcych, nie formułuje jednak żadnej opinii. Brak dowodu nie może być dowodem nieobecności.” Jako grupa badawczo- informacyjna ​​GEIPAN podkreśla, że działa w interesie publicznym, ale nie jest organizacją bezpieczeństwa, ani obrony. A to pozostawia analizom spore spektrum.

„Niewielu krajom udało się zorganizować obiektywne badanie zjawisk UFO poza wszelką presją polityczną (wojska, mediów, itp).” – czytamy we wstępie międzynarodowego sympozjum GEIPAN„Przegląd i perspektywy badania niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych we Francji”.

Dzięki szerokiemu spektrum analiz GEIPAN nie odrzuca prawdziwości takich incydentów, jak zeznania dzieci z 1967 r. Dwoje małych pasterzy krów zauważyło wtedy cztery niewielkie czarne istoty, o wzroście około 1,2 m. Postacie miały wznieść się w powietrze i wejść do obiektu o kulistym kształcie. Obiekt, który później odleciał, pozostawił po sobie zapach siarki i spaleniznę na trawie. Relację potwierdził inny świadek. Słyszał świst obiektu i czuł zapach siarki, choć nie widział samego zjawiska.

Foto: Maria Orlova

GEIPAN i analiza UFO

„Powody, które skłoniły nasz kraj do podjęcia tych badań wynikają z poniższych przesłanek:

  • chęć odpowiedzi na uzasadnioną ciekawość publiczną (władz politycznych, wojska, naukowców, ludności, itp. )
  • chęć poszerzenia wiedzy o naszym otoczeniu lotniczym,
  • obiektywna potrzeba oceny ewentualnego zagrożenia pochodzenia naturalnego lub sztucznego (różne zjawiska elektromagnetyczne)”

„Misja Geipan w założeniach mocno różni się od dotychczasowych działań podejmowanych przez amerykańskie komisje cywilne i wojskowe. W szczególności od projektu Blue Book i punktu widzenia Condona.” – czytamy w sympozjum. W 2007 roku jednostka upubliczniła ostatnie 30 lat swojej pracy, zgodnie z polityką dostarczania społeczeństwu obiektywnych informacji.

Sprawdź także: Oficjalny raport Pentagonu. Nie jesteśmy sami?

GEIPAN bada niezidentyfikowane Zjawiska Powietrzne (UAP)

UAP obserwowane przez pilotów

Jedno z badań eksperckich opracował w marcu 2021 roku Dominique Weinstein, były szef policji. Artykuł powstał we współpracy z amerykańskim Narodowym Centrum Sprawozdawczości Lotnictwa ds. Zjawisk Anomalnych (NARCAP). Przeanalizowano około 600 incydentów z całego świata, które dotyczyły pilotów. Artykuł koncentruje się na 290 incydentach, w których niezidentyfikowane zjawiska powietrzne (UAP) miały wpływ na bezpieczeństwo lotu.

Obserwacje UAP zarejestrowane przez pilotów wojskowych są najczęstsze spośród 600 obserwacji i stanowią 251 przypadków. Piloci komercyjni zgłosili 233 przypadki, a piloci prywatni odnotowali 105 incydentów.

Najczęściej pojawiającym się doniesieniem, mającym wpływ na bezpieczeństwo lotu było „zbliżenie się UAP do samolotu na kursie kolizyjnym”. Ostatecznie, w 31 przypadkach piloci musieli wykonać manewry wymijające, aby uniknąć zderzenia z UFO. Raniąc tym samym kilku pasażerów w pięciu z wymienionych przypadków.

W 81 przypadkach piloci zgłosili potencjalne oddziaływanie elektromagnetyczne na jeden lub więcej systemów samolotu. System autopilota nie działał poprawnie w trzech incydentach. W czterech opisywanych przypadkach systemy uzbrojenia samolotów wojskowych były chwilowo nieskuteczne, gdy były wycelowane w UFO.

Może Cię zainteresować: Rozkazy wydane po publikacji raportu Pentagonu