Kongres dąży do pełnego ujawnienia ws. UFO

Ustawa o uprawnieniach wywiadowczych na rok podatkowy 2022 ponownie rozgrzewa opinię publiczną. Kongres nie ustępuje w dążeniu do pełnej jasności przepływu informacji w kwestii UFO. Kluczowy artykuł ustawy niesie za sobą dwie główne przesłanki:

  1. UAP Task Force w trybie natychmiastowym uzyskuje dostęp do wszystkich danych dotyczących incydentów UFO. W tym także Roswell. 
  2. Co 90 dni Kongres ma otrzymywać dokładne sprawozdania z powierzonych spraw. Mowa tu zarówno o sprawach z ostatnich dekad, które zostają udostępnione grupie zadaniowej mocą ustawy, ale także o nowych incydentach.

Ustawa o uprawnieniach wywiadowczych

Newralgicznym fragmentem ustawy jest Art. 345, dotyczący wsparcia i nadzoru nad UAP Task Force (strona 83). Artykuł wyjaśnia, że:

  • pod hasłem UAP Task Force należy rozumieć grupę zadaniową Departamentu Marynarki Wojennej pod Podsekretarzem Obrony ds. Wywiadu i Bezpieczeństwa
  • dostępność danych odnośnie UAP oznacza nic innego niż to, że „Dyrektor Wywiadu Narodowego i Sekretarz Obrony mają za zadanie, w porozumieniu ze sobą, wymagać, aby każdy element społeczności wywiadowczej i Departamentu Obrony, posiadający dane dotyczące UAP, natychmiast udostępnił je Grupie Zadaniowej ds. UAP oraz Narodowemu Centrum Wywiadu Powietrznego i Kosmicznego.
  • pod terminem sprawozdanie kwartalne Grupa Zadaniowa ds. UAP lub inna jednostka zobowiązana do przedstawienia raportu, ma rozumieć termin nie późniejszy niż 90 dni od daty wejścia w życie ustawy. Sprawozdania mają pojawiać się nie rzadziej niż co kwartał po tym terminie.
Nowa ustawa o UFO w Kongresie

Co mają zawierać sprawozdania?

„Każdy raport złożony zgodnie z paragrafem powinien zawierać co najmniej:
(A) Wszystkie zgłoszone niezidentyfikowane zdarzenia związane ze zjawiskami lotniczymi, które miały miejsce w ciągu ostatnich 90 dni.
(B) Wszystkie zgłoszone niezidentyfikowane zdarzenia związane ze zjawiskami lotniczymi, które miały miejsce w okresie innym niż poprzednie 90 dni, ale nie zostały uwzględnione we wcześniejszym raporcie. (…) Każde sprawozdanie składane zgodnie z paragrafem jest składane w formie niejawnej.”

Czy zmiany wejdą w życie?

Ustawa została zgłoszona do Senatu 8 kwietnia 2021 przez jej inicjatora, Marka Warnera. By stała się prawem, musi przejść przez Senat, Izbę Reprezentantów i trafić do prezydenta.

Czy sugeruje istnienie problemów w przepływie informacji dotyczących UAP? Zdecydowanie. Zacznijmy od tego, co pisze Christopher Mellon, były Zastępca Sekretarza Obrony ds. Wywiadu. Zgodnie z jego słowami, zasoby ludzkie UAP Task Force przez długi czas były ograniczone do dwóch urzędników.

Nie wydawało się, by zespół był zdolny do jakiejkolwiek analizy technicznej, ani prowadzenia stałych obserwacji z użyciem takich narzędzi jak satelity. Ostatecznie z dwuosobowego zespołu, pozbawionego nawet funduszy na podróże, powstała kilkunastoosobowa grupa. Wciąż jednak brakowało czasu i funduszy, by zrobić coś więcej niż katalogowanie incydentów UFO i odpowiadanie na zapytania Kongresu.

Jak będzie wyglądał nowy skład i możliwości Grupy Zadaniowej, dowiemy się być może wkrótce. Póki co możemy wyłącznie dywagować odnośnie tego w jakim stopniu służby i agencje spełnią prośby UAP Task Force o udostępnienie posiadanych danych i czy sama Grupa Zadaniowa będzie na tyle kompetentna, by te informacje przeanalizować.