Rozkazy wydane po publikacji raportu Pentagonu

Oficjalny raport Pentagonu dotyczący UFO został opublikowany. Podczas gdy pewna część opinii publicznej jest zawiedziona, należy zauważyć, że raport stanowi wstępną ocenę zjawiska. W praktyce, z raportu nie dowiedzieliśmy się wiele więcej niż to, że Pentagon nie jest w stanie wyjaśnić 143 ze 144 incydentów związanych z UFO. Otworzył jednak pewną drogę.

Czytaj więcej: Oficjalny raport Pentagonu. Nie jesteśmy sami?

Oficjalne rozkazy po publikacji raportu

Wczoraj pojawiło się memorandum dla starszego kierownictwa Pentagonu, generałów, dyrektorów aktywności terenowych Departamentu Obrony i Agencji Wywiadowczej. Rozkazy, z podpisem Zastępcy Sekretarza Obrony Kathleen Hicks, zobowiązują wywiad do współpracy z pozostałymi agencjami, także tymi spoza Departamentu Obrony.

Rozkazy zobowiązują także amerykańskie załogi samolotów wojskowych i personel rządowy, by zgłaszały, gdy samoloty lub inne urządzenia zakłócają szkolenie wojskowe. Warto zauważyć, że skoro mówimy o oficjalnych rozkazach, za ich niewypełnienia będą wyciągane konsekwencje. To diametralna zmiana wobec polityki bagatelizacji i zatajania.

Sprawdź także: UFO w kształcie piramidy – US Navy

Co to w praktyce oznacza?

W rzeczywistości, oficjalne rozkazy mają znacznie większe znaczenie niż sam raport. Stanowią oficjalne wytyczne dla działań, które mają prowadzić do gromadzenia możliwie najbardziej rzetelnych danych. W memorandum zdecydowanie zauważono, że zakres aktywności UAP znacznie przekracza kompetencje Sekretarza Marynarki Wojennej, który stoi obecnie na czele grupy zadaniowej UAP Task Force.

incydenty UFO

W celu zapewnienia terminowości w zakresie incydentów związanych z UAP, Biuro Podsekretarza Obrony ds. Wywiadu ma opracować plan lepszego sformalizowania misji wykonywanej przez UAPTF. Można to postrzegać jako zarzut wobec Marynarki Wojennej, przez działania której Pentagon musiał „świecić oczami”. Z drugiej strony, memorandum może w istocie sugerować, że Pentagon przyznaje, że skala zjawiska jest ogromna. Nie dotyczy wyłącznie Marynarki i sama Marynarka nie jest w stanie sobie z tym poradzić, bo technologia UFO znacznie przekracza cały arsenał, który znajduje się w jej rękach.

Formalizując szczegółowo misję UAP Task Force i zobowiązując ją do współpracy z innymi organami, może otworzyć jej drogę do szerszych analiz. Tak czy inaczej, od teraz wszelkie incydenty związane z UFO mają być raportowane w przeciągu dwóch tygodni. Opracowane zostaną procedury gromadzenia i analizy danych, a także zalecenia odnośnie zabezpieczenia wojskowych obszarów szkoleniowych.

Czytaj również: NASA zajmie się badaniem UFO