W Indiach powstaje Centrum Doskonalenia ds UFO

Indyjskie Centra Doskonalenia są tworzone przez CII (Konfederację Przemysłu Indyjskiego) w odpowiedzi na potrzeby przemysłu i społeczeństwa. Centra gromadzą najlepszych ekspertów różnych dziedzin, którzy wpierają społeczeństwo poprzez szkolenia, konsultacje i doradztwo, a także przeprowadzają badania dla przemysłu i rządu.

Centra Doskonalenia posiadają 62 biura, z czego 8 biur znajduje się w Australii, Egipcie, Niemczech, Indonezji, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA. Centra zajmują się między innymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności MŚP, doskonalenia produkcji oraz wprowadzania innowacji. Od teraz w zakresie ich specjalizacji znajdzie się także obserwacja i analiza UFO.

Wiarygodna baza zgłoszeń

Centrum Doskonalenia ds UFO (ICEU) powstało dzięki Indyjskiej Fundacji Badań Astrobiologicznych (IARF). „W pierwszej kolejności ICEU stworzy możliwą do przeszukania bazę danych, katalogującą wszystkie obserwacje UFO zgłoszone w indyjskich mediach i inne, które zostały zignorowane.” – czytamy w The Siasat Daily.

Pierwsza indyjska, wiarygodna platforma będzie przyjmowała zgłoszenia dotyczące UFO, które będą następnie weryfikowane i analizowane przez zespoły ekspertów ICEU. Jednym z głównych celów działań Centrum Doskonalenia będzie pobudzenie międzynarodowych dyskusji z udziałem naukowców.

Czytaj także: GEIPAN – Francuzi też badają UFO

Nowopowstałe Centrum Doskonalenia ds UFO bada UFO w Indiach
Słynne jezioro Pangong Tso w Ladakh. Foto: Abdul Rabbani

Incydenty UFO w Indiach

„UFO widywane są na indyjskim niebie od dawna, a rejestrowane od lat 50. XX wieku, mimo że nie było żadnych doniesień o lądowaniach lub katastrofach UFO.” Tak motywacje ICEU wyjaśnia Pushkar G. Vaidya, naukowiec z 25-letnim doświadczeniem w astrobiologii i naukach pokrewnych.

Jedna ze słynniejszych obserwacji UFO w Indiach miała miejsce w listopadzie 1996 roku. Grupa inżynierów aeronautyki przez kilka dni obserwowała UFO nad Kandivali, w północno-zachodnim Bombaju.

Vaidya wspomina także wyjątkowe wydarzenie z czerwca 2018 roku. „UFO złożyło wizytę w oficjalnej rezydencji premiera w stolicy, co było szeroko relacjonowane przez media i wprawiło indyjskie agencje wywiadowcze w sporą konsternację.”

W 2012 roku dowódca indyjsko-tybetańskiej policji granicznej napisał do ówczesnego premiera Manmohana Singha w sprawie ponad 100 obserwacji UFO w pobliżu słynnego jeziora Pangong Tso w Ladakh.

„Planujemy szczegółowo zbadać wszystkie przeszłe i obecne wydarzenia tego typu, by dotrzeć do prawdy o UFO. Chcemy zbadać potencjalnie obce pochodzenie tych obiektów oraz implikacje, jakie to odkrycie niosłoby to dla naszego kraju i ludzkości.” – podsumowuje Vaidya.

Sprawdź również: Ponad 700 zapisów o UFO w Brazylii